31.3.10

Αυτό είναι ΣΚΑΝΔΑΛΟ & οικονομικό & ηθικό...

Οι μεταλλικές κατασκευές στην πλατεία Ελευθερίας είναι τελεσίδικα παράνομες, ως γνωστό!!!Συνεπώς γι αυτά υπάρχει πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης... σύμφωνα με το ΓΟΚ

Τα οποία και προφανώς πληρώνουν οι χρήστες τους, άσχετα αν αυτά κατασκευάστηκαν όταν ο σημερινός Δήμαρχος ήταν αρμόδιος Αντιδήμαρχος...

Κάποια από τα παράνομα στέγαστρα βρίσκονται εδώ και καιρό στα αζήτητα καθώς η κατάσταση αυτή είναι πολύπλευρα αιμορραγική για τους επιχειρηματίες της πλατείας αλλά δεν υπάρχει κανείς να αποκαταστήσει την Νομιμότητα...

Ποίος πληρώνει στην πολεοδομία της Νομαρχίας τα αναλογούντα πρόστιμα τώρα που δεν υπάρχει χρήστης (ενοικιαστής) για το παράνομο στέγαστρο της φωτογραφίας;

Γιατί δεν απομακρύνθηκε το παράνομο στέγαστρο σύμφωνα με τις τελεσίδικες αποφάσεις την στιγμή μάλιστα που δεν το χρησιμοποιεί κανείς;;;