18.3.10

"Η ΑΛΙΚΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ"

"Η ΑΛΙΚΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ"
(ALICE IN WONDERLAND)

του Τιμ Μπάρτον με τους: Μία Βασικόβσκα, Τζόνι Ντεπ, Έλενα Μπόναμ Κάρτερ, Αν Χαθαγουέι

στον Κορυδαλλό Σινέ Παράδεισος
Πέμπτη 18 έως Κυριακή 21 Μαρτίου
προβολές 20:15 και 22:15