2.3.10

ο Πειραιάς κι ο Φοίνικας

Ακολουθεί εικόνα κινδύνου κι εγκατάλειψης από την πλατεία Τερψιθέας στο Πειραιά.Κινδύνου διότι τα μεγάλα ξερά και σκληρά φύλλα του φοίνικα πέσαν στο έδαφος της πλατείας από την έλξη που ασκεί γη σε κάθε αντικείμενο (βαρύτητα)...
Κι εγκατάλειψης διότι για να μπορέσει η βαρύτητα να ρίξει χάμω κλαδί φοίνικα χρειάζονται αρκετα χρόνια παραμέλησης για τα συγκεκριμένα δέντρα...