28.3.10

«Μνημείο Πυθιονίκης» στην Ιερά Οδό...

Με την έρευνα σχετικά με το "Μνημείο της Πυθιονίκης" που παρουσιάζουμε θέλουμε να συμβάλλουμε στην ανεύρεση του περιβόητου μνημείου της εταίρας και την ανάδειξη και άλλων ιστορικών "αποτυπωμάτων" που βρίσκονται "κατά μήκος της Ιεράς Οδού".
Η άποψή μας συνοπτικά για το "Μνημείο της Πυθιονίκης" είναι ότι:
1) Ο χώρος που περιγράφει ο αρχαιολόγος Ανδρ.Α.Παπαγγιαννόπουλος - Παλαιός στην εργασία του "ΠΥΘΙΟΝΙΚΗ", Αθήνασι 1936, έχει εντοπισθεί από το Φθινόπωρο του 2009. Το ερώτημα είναι αν αυτός ο χώρος είναι όντως το Μνημείο της Πυθιονίκης.
2) Κρατάμε σοβαρές επιφυλάξεις άν όντως ο αρχαιολόγος Ανδρ.Α.Παπαγγιαννόπουλος - Παλαιός είχε θεμελιωμένη επιστημονικά άποψη το 1936. Η αρμόδια αρχαιολογική Εφορεία οφείλει να ολοκληρώσει τις ανασκαφές "Κατά μήκος της Ιεράς Οδού" και να επιβεβαιώσει (όχι την ύπαρξη του χώρου και του ιωνικού κίονα που περιγράφει ο Ανδρ.Α.Παπαγγιαννόπουλος - Παλαιός, που όντως υπάρχουν) αλλά επίσημα την ύπαρξη (ή όχι) του Μνημείου της Πυθιονίκης.
Με όλον το σεβασμό σε κάθε διαφορετική ή παραπλήσια άποψη.
Κώστας Φωτεινάκης