18.11.11

ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΕΓΑΤΟΝΩΝ, ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ;

ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΕΓΑΤΟΝΩΝ - ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ! Δελτίο Τύπου των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων.

Το θέμα αρχίζει και παίρνει τεράστιες διαστάσεις! Μη Κυβερνητικές Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, καταγγέλλουν ξεκάθαρα θεσμική εκτροπή και διαδικασίες «μαϊμού», οι οποίες διεκπεραιώθηκαν από εν ενεργεία Υπουργούς προκειμένου να θεσμοθετηθεί το Χωροταξικό των Υδατοκαλλιεργειών.

Εκτός από όλα τα άλλα που καταγγέλλουν οι ΜΚΟ, προσέξτε ειδικά το εξής: δηλώνουν ξεκάθαρα ότι το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας ΔΕΝ ολοκλήρωσε τις εργασίες του και δεν εξέφρασε γνώμη. Ωστόσο η ΚΥΑ που υπέγραψαν οι Υπουργοί επικαλείται την με αριθμό 26 / 4.11.2011 γνώμη του Συμβουλίου ! ! !
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ