5.11.11

το ΦΕΚ για τη διενέργεια του δημοψηφίσματος.


Η δεν πατάνε το ποδαράκι τους ή δεν ξέρουν τι ψηφίζουν...