11.11.11

Δύο πεταλούδες "γιατροί" των αρχαίων Ελλήνων στο Όρος Αιγάλεω - ΠοικίλοPapilio Machaon: Η πεταλούδα έχει το όνομά της από τον Μαχάωνα. Ο Μαχάων ήταν γιατρός των Αχαιών στην εκστρατεία κατά της Τροίας.

Αριστερά νύμφη της ανωτέρω πεταλούδας Papilio machaon.

Iphiclides Podalirius: To όνομα της πεταλούδας έχει το όνομα του δεύτερου γιατρού των Αχαιών, του Ιφικλείδη που ήταν και αυτός γιατρός των Αχαιών.

πηγή: ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ