22.11.11

ΧΑΡΑΤΣΙΑ, ΔΕΗ, ΑΓΩΝΕΣ & ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΙΤΕΣ

ΤΩΡΑ ξεκινάει έξω από τα γραφεία της ΔΕΗ στα Καμίνια μία από τις δράσεις ενάντια στα άδικα χαράτσια της ΔΕΗ «Δεν πληρώνουμε» τα χαράτσια! Κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα.

Ο Δήμος Κορυδαλλού πήρε τελικά θέση στο θέμα αυτό και την επιβολή μέσα απο αντικανονικότητες φόρου και ζητά από τους Κορυδαλλιώτες να υπογράψουν την ακόλουθη ΔΗΛΩΣΗ:
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 τουάρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Με προσωπική μου ευθύνη δεν κατέβαλα προς τη ΔΕΗ το περιεχόμενο στον υπ’ αριθμ. ……………. λογαριασμό ειδικό τέλος ακινήτου (Ε.Ε.Τ.Η.ΔΕ) του άρθρου 53 του Ν. 4021/2011, αλλά μόνο την αξία της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος ανερχόμενη στο ποσό των ……………… Ευρώ. Εξουσιοδοτώ τον Δήμαρχο Κορυδαλλού Σταύρο Κασιμάτη ή τον εντεταλμένο αυτού νομικό συμπαραστάτη να προβεί κατόπιν και της με αριθμό 282/9-11-2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλλού, σε οποιαδήποτε νόμιμη για λογαριασμό μου ενέργεια προς τη ΔΕΗ (εξώδικη όχληση – διαμαρτυρία και ενημέρωσή της) προκειμένου να αποτραπεί κατά το δυνατό κάθε δυσμενής σε βάρος μου συνέπεια, ιδιαίτερα αυτή της διακοπής της ηλεκτροδότησης του ακινήτου μου.

Υ.Γ. έρε γλέντια!!!