23.11.11

ο άνθρωπος γεννιέται, ο καταναλωτής κατασκευάζεται...

Ο καταναλωτής "κατασκευάζεται".... Ο άνθρωπος δεν γεννήθηκε για να καταναλώνει ότι του "πασάρουν" τα ΜΜΕ και τα Lifestyle περιοδικά...
Άλλες αξίες, άλλες προτεραιότητες.... Σεβασμός στη Φύση και στον άνθρωπο...