23.11.11

μην κόβεις τα δέντρα εσύ, μπορούν κι άλλοι να το κάνουν αυτό...


μην κόβεις τα δέντρα εσύ, μπορούν κι άλλοι να το κάνουν αυτό...