21.11.11

ΑΣΔΑ, κάποιος να μας πει τι συμβαίνει!!!

Ο ΑΣΔΑ στην σελίδα του μας ενημερώνει πως "Τελευταία και ο Δήμος Κορυδαλλού είναι μέλος του ΑΣΔΑ" αλλά από την άλλη ο Δήμος Κορυδαλλού με την απόφαση αριθ.150/2011 και θέμα «Λήψη απόφασης για την αποχώρηση του Δήμου Κορυδαλλού από τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας (Α.Σ.Δ.Α.) μας ενημερώνει για το αντίθετο...

οι πρόσφατοι χάρτες με θέμα "Στηρίζουμε την αγορά της πόλης μας" που διακινεί και αφισοκολλάει ο ΑΣΔΑ δείχνουν ως μέλη του και τον Κορυδαλλό και το Περιστέρι.

Είναι τελικά μέλη του ή ο ΑΣΔΑ δεν ξέριε τι του γίνεται;