21.1.14

Τα ψεύτικα τα όπλα τα μεγάλα...

ή τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα;