6.1.14

στο έλεος του Θεού και στους νόμους των Κλεφτών...