8.1.14

στου Σχιστού την ολόμαυρη ράχη, περπατούσαν κομμένα τα δάση...

Τη στιγμή που ο Δήμος Κορυδαλλού αναπαύεται έχουμε και Νέα λαθροϋλοτομία στο όρος Αιγάλεω πάνω από το Σχιστό Κορυδαλλού την οποία εντόπισαν και μήνυσαν οι ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ   & οι  ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ !!!
 Το έγγραφο κατατέθηκε στη Δ/νση Δασών Δυτικής Αττικής με αρ.Πρωτ. 13/3-1-2014.

Προς
ü Δασαρχείο Αιγάλεω
ü Δ/νση Δασών Δυτ. Αττικής
ü Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής Γενική Δ/νση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων
Κοιν: Βουλευτές, Κόμματα, Δημοτικές Παρατάξεις, ΜΜΕ κ.ά. φορείς

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Θέμα: Νέα λαθροϋλοτομία στο όρος Αιγάλεω

Σας καταγγέλλουμε νέο κρούσμα λαθροϋλοτομίας στο όρος Αιγάλεω. Την 26/12/2013 μέλη του συλλόγου μας κατέγραψαν λαθροϋλοτόμευση, από άγνωστους δράστες, 5 τουλάχιστον πεύκων (Pinus halepensis) ηλικίας έως 50 ετών, βορειοανατολικά της κορυφής Κούκος και σε υψόμετρο 300 μέτρων περίπου (συντεταγμένες θέσης: 38Ο00΄09.94΄΄ Β, 23Ο37΄42.41΄΄ Ε) δίπλα στον δεύτερο δασικό δρόμο.

Πλησίον της θέσης λαθροϋλοτομίας συνεχίζει να βρίσκεται εγκατεστημένη, παράνομα, στάνη και να γίνεται, επίσης παράνομα, εναπόθεση μπαζών και σκουπιδιών. Σας ζητούμε να προβείτε στις νόμιμες ενέργειες όχι μόνο για την διενέργεια αυτοψίας και την άσκηση δίωξης κατά των αγνώστων δραστών αλλά και για την λήψη μέτρων φύλαξης της δασικής έκτασης του όρους Αιγάλεω, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές σας.

Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τις ενέργειές σας, δεδομένου ότι αυτές συνιστούν περιβαλλοντική πληροφορία. Σας παρακαλούμε να πρωτοκολλήσετε την καταγγελία μας και να μας αποστείλετε τον αριθμό πρωτοκόλλου

Επισυνάπτονται στην παρούσα:
1) Χάρτης με επισημείωση της θέσης λαθροϋλοτόμευσης,
2) Φωτογραφίες των κομμένων κορμών πεύκων

Σοφία Ψαρρού - Δημητρίου                                                     Κώστας Φωτεινάκης ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ                                                                               ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ
[συντεταγμένες θέσης λαθροϋλοτομίας: 38Ο00΄09.94΄΄ Β, 23Ο37΄42.41΄΄ Ε ]

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιβεβαίωση του Δασαρχείου Αιγάλεω της προηγούμενης καταγγελίας του ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. ΕΔΩ