21.1.14

Ποιον Θεό προσκυνάς;

Σε μία ακόμη παντελή επίδειξη άγνοιας ή και προσβολής του Συντάγματος προχώρησε και πάλι η δεξιά του κυρίου της πατρίδας μας...

Όυτε λίγο, ούτε πολύ, καλούνε τον επικεφαλή της Αξιωματικής αντιπολίτευσης σε θρησκευτική δήλωση τη στιγμή που το Σύνταγμα, Άρθρο 13, λέει επί λέξη:

1. Η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης είναι απαραβίαστη. Η απόλαυση των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων δεν εξαρτάται από τις θρησκευτικές πεποιθήσεις καθενός.

2. Κάθε γνωστή θρησκεία είναι ελεύθερη και τα σχετικά με τη λατρεία της τελούνται ανεμπόδιστα υπό την προστασία των νόμων. Η άσκηση της λατρείας δεν επιτρέπεται να προσβάλλει τη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη. Ο προσηλυτισμός απαγορεύεται.

3. Οι λειτουργοί όλων των γνωστών θρησκειών υπόκεινται στην ίδια εποπτεία της Πολιτείας και στις ίδιες υποχρεώσεις απέναντί της, όπως και οι λειτουργοί της επικρατούσας θρησκείας.

4. Κανένας δεν μπορεί, εξαιτίας των θρησκευτικών του πεποιθήσεων, να απαλλαγεί από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς το Κράτος ή να αρνηθεί να συμμορφωθεί προς τους νόμους.

5. Κανένας όρκος δεν επιβάλλεται χωρίς νόμο, που ορίζει και τον τύπο του.


Υ.Γ. εικόνα από koutipandoras.gr