11.6.14

Ένα σκίτσο την ημέρα την βλακεία κάνει πέρα...

Ένα σκίτσο την ημέρα την βλακεία κάνει πέρα...