1.4.19

Νάσος Ηλιόπουλος, Αθήνα από την αρχή! "Για το ζήτημα της ουσιοεξάρτησης".

Αθήνα από την αρχή σημαίνει ένα ολιστικό σχέδιο για την αντιμετώπιση του ζητήματος της ουσιοεξάρτησης
πηγή: η σελίδα του Νάσου Ηλιόπουλου

-Προγράμματα ενημέρωσης καθολικής και επικεντρωμένης πρόληψης. Ενημέρωση και για τις νέες μορφές εξάρτησης. Oργάνωση δικτύου έγκαιρης παρέμβασης στη σχολική κοινότητα.

 -Αύξηση των δράσεων δουλειάς στο δρόμο-street work.

 -Χωροθέτηση και λειτουργία έπειτα από επιστημονικό διάλογο και σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και συναρμόδιους φορείς χώρων εποπτευόμενης χρήσης ναρκωτικών όπως επιτρέπει πλέον το νομικό πλαίσιο με τον ν.4600/2019 άρθρο 91.

 -Δημιουργία νέων δομών μείωσης της βλάβης

- κέντρα ημέρας, ξενώνες βραχείας φιλοξενίας

 -Δράσεις για γονική υποστήριξη: Οι υπηρεσίες γονεϊκής στήριξης και προστασίας εξαρτημένων έχουν ως απώτερο στόχο την ολιστική προσέγγιση των αναγκών των εξαρτημένων γονέων και των παιδιών τους. 

-Προγράμματα κοινωνικής ένταξης: δράσεις υποστήριξης με στόχο την επανασύνδεση με το εκπαιδευτικό σύστημα, προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού, ανάπτυξης δεξιοτήτων και υποστήριξης για ένταξη στην αγορά εργασίας, υπηρεσίες νομικής υποστήριξης, δράσεις υποστήριξης με στόχο την ανάπτυξη δομών κοινωνικής επιχειρηματικότητας (Κοιν. Σ.Επ) ----------------------------------------------------------------------------------------

Ν.Ηλιόπουλος: Θέλουμε ένα δήμο που θα παρέχει περισσότερα στους ανθρώπους του

Το σχέδιο κοινωνικής πολιτικής του Νάσου Ηλιόπουλου και της «Ανοιχτής Πόλης» (Avgi.gr)