22.9.09

Παράνομος ΚΥΤ Κορυδαλλού

Από το Πάμε Αλλιώς

Από την συγκέντρωση στο Κ.Υ.Τ της ΔΕΗ το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2009 στην Ποταμού στον Άνω Κορυδαλλό.