9.9.09

Αποκαλύφθηκε κομπίνα που γέμισε με αυθαίρετες πολυκατοικίες...

Στον υποβαλλόμενο φάκελο για την έκδοση της οικοδομικής άδειας συμπεριλαμβανόταν το απαραίτητο τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου, παραποιημένο κατά τέτοιον τρόπο, που δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. Εμφάνιζε δηλαδή το οικόπεδο μεγαλύτερο και ο κατασκευαστής της οικοδομής εξασφάλιζε...

...άδεια για ανέγερση πολύ περισσότερων τετραγωνικών από όσα δικαιούταν με βάση το αληθινό μέγεθος του οικοπέδου του, «γεννώντας» ολόκληρα διαμερίσματα. κλικ εδώ για την συνέχεια...

ΥΓ1 μετά τις εκλογές θα μιλήσουμε για τα δικά μας κόλπα με τις πολυκατοικίες...
ΥΓ2 αλλά και τα αντίστοιχα πάλι δικά μας κόλπα με τα πεζοδρόμια...