25.9.09

Ο Δήμος Κορυδαλλού έκοψε και πάλι πεύκα...

Υγιέσταστα πεύκα κομμένα από την ρίζα κι όχι μόνο άφησε η Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Κορυδαλλού στην νησίδα της οδού Αθ. Διάκου στην επισκεψή για τον καλοπισμό πριν την συναυλία με την Γιώτα Νέγκα στις 15/09/09 στην πλατεία απέναντι από την νησίδα.Δήμαρχε Κορυδαλλού γωρίζεις;
α) πόσα πεύκα έκοψε ο Δήμος;
β) πόσα πεύκα που κλαδεψατε στην ίδια νησίδα ξεράθηκαν;
γ) Πόσα πέυκα κτυπίθηκαν για να ξεραθούν κι αυτά με την σειρά τους δήθεν μόνα τους;
δ) Πόσες νέες επειχηρίσεις διεκολύνουν τα πεύκα που χάνοναται;
ε) Πόσα εκατοντάδες τ.μ. μπετό έστρωσες στην πλατεία ακριβώς απέναντι αντί για πράνινο και δέτρα;

Σε αναμονή...