26.11.09

15ΕΥΡΩ για μια θέση στην καρότσα του ΠΕΣΥΔΑΠ

Γράψαμε για την επίσκεψη με αμοιβή στο όρος Αιγάλεω που διοργάνωσε ο ΠΕΣΥΔΑΠ και επανερχόμαστε γιατί μάθαμε ότι τα 15Ευρώ που ζητήθηκαν ήταν για μια θέση σε καρότσα φορτηγού!

Δυστυχώς δεν μας τιμούν τέτοιες ενέργειες και δεν προωθούν, ούτε τους σκοπούς του ΠΕΣΥΔΑΠ, που είναι η προστασία του Περιβάλλοντος, ούτε τους σκοπούς των Δήμων που συμμετέχουν σε αυτόν.

εφημερίδα: "Η ΦΩΝΗ των ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ" Πέμπτη 26/11/09 σελ.20