4.11.09

Κατεδαφίζονται από τη Νομαρχία Πειραιά αυθαίρετα

Επιχείρηση κατεδάφισης όσων αυθαιρέτων κτισμάτων έχουν εντοπιστεί να έχουν ανεγερθεί μέσα σε κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους στην περιοχή ευθύνης της ξεκίνησε η Νομαρχία Πειραιά, στέλνοντας αυστηρό μήνυμα για την προστασία και διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς από παράνομες και καταχρηστικές παρεμβάσεις.

Πρόκειται συγκεκριμένα για κατασκευές σε 8 ιδιοκτησίες στη νήσο Δοκό και 2 στον Πόρο, οι οποίες έχουν ανεγερθεί χωρίς καμία απολύτως οικοδομική άδεια, έχουν επιβληθεί στους ιδιοκτήτες τους τα προβλεπόμενα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης και οι υποθέσεις τους έχουν τελεσιδικήσει σύμφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία. συνέχεια στη Νομαρχία Πειραιά