10.11.09

Εν κρυπτώ και παραβύστω η επέκταση του διυλιστήριου.

Η Νομαρχία Δυτικής Αττικής συνεχίζει να προκαλεί το δημόσιο αίσθημα με νέες χαριστικές πράξεις και ενέργειες υπέρ της ΠΕΤΡΟΛΑ.Νομιμοποιεί όλες τις αυθαίρετες και παράνομες εργασίες της ΠΕΤΡΟΛΑ. Ύστερα από υπόδειξη της ίδιας της εταιρείας, εμποδίζει με κάθε τρόπο τον περιβαλλοντικό έλεγχο των αδειών που εκδίδει η ίδια για την επέκταση του διυλιστηρίου αγνοώντας ακόμη και τον Συνήγορο του Πολίτη. Αντί να σφραγίσει το παράνομο εργοτάξιο του ΑΚΤΟΡΑ στην Βλύχα, του επιτρέπει 6-μηνη λειτουργία. Προσέρχεται με προκλητική καθυστέρηση για να διενεργήσει αυτοψία για την διαπίστωση νέων παράνομων και αυθαίρετων εργασιών...
διαβάστε εδώ ή εδώ την συέχεια