9.11.09

Το μεγάλο έργο (κόλπο) . . .

Αλλαγή όλων των κάδων του Δήμου με νέους κομπάζουν κάποιοι...

Εδώ δεν κάνουμε έργα, τσιγκουνιές θα κάνουμε στις αγορές;

Αλήθεια τα οχήματα πλυντήρια κάδων γιατί τα έχουμε;

Και πάλι αλήθεια, πόσα δάνεια έχει πάρει ο Δήμος ως σήμερα; Πόσαααααααααααα;