2.5.11

Φορτηγϊάδα 2011, στο αλητικο κέντρο κορυδαλλού.

Ο δρόμος αυτός, μια ακόμη δέσμευση της δημοτικής αρχής είναι γεγονός...Απόφαση 64 - παραλαβή μελέτης κατασκευής οδοποιίας στους χώρους των αθλητικών εγκαταστάσεων...(κλικ εδώ)