27.5.11

Φορολογικό Αίνιγμα από την Αττική οδό.

Η Αττική οδός για κάθε φόρτιση του e-pass εκδίδει αντίστοιχη νόμιμη απόδειξη (περιέχει μόνο ποσό και ώρα και ημερομηνία, ας πούμε €50 κάθε δύο μήνες) για όσες φορές κι αν συμβεί αυτό.

Με το τέλος του έτους η Αττική Οδός αποστέλλει ταχυδρομικά επιπλέον και μία Βεβαίωση για Φορολογική Χρήση (δαπάνες, €50X6= €300) στα στοιχεία του κάθε χρήστη του εκάστοτε e-pass.

Δηλαδή για €300 χρήση στην Αττική Οδό, ο χρήστης e-pass, αποκτά συνολικές αποδείξεις €600!!!

Κι αν βέβαια κάνει ιδία χρήση της Βεβαίωσης που είναι στο όνομα του και κάνει πάσα τις απλές αποδείξεις... μην τον είδατε τον Παναγή!!!