31.5.11

μπάζα και λαμαρίνες

εικόνες από τον Δήμο Κορυδαλλού...