5.1.12

Αθλητικό ή Αλήτικο Κέντρο Κορυδαλλού

Εικόνα από την Δημόσια έκταση 115 στρεμμάτων του Αθλητικού Κέντρου Σχιστού Κορυδαλλού.