13.1.12

καφενείο του Σαββάτου

Προβολές για την απεργία των χαλυβουργών στο καφενείο αυτού του Σαββάτου.