23.1.12

Παρακληση: όποιος βρήκε κρατούμενο των φυλακών, όπως τον επιστρέψει...

Να μετρηθούμε παιδιά...
Και πάλι στις φυλακές Κορυδαλλού είχαμε αστεία... καθώς "χάθηκε" ένας 31χρονος αλλοδαπός κρατούμενος αναζητούν οι αρχές των φυλακών Κορυδαλλού.

Ο κρατούμενος εν φυλακή ήταν καθώς πρόκειται για υπόδικο για κλοπές ο οποίος δεν βρέθηκε στην καταμέτρηση των κρατουμένων στο ψυχιατρείο των φυλακών, το Σάββατο...

κουκουρούκου φυλακές...