20.1.12

Οι πόρνες επιμένουν...

las putas insistimos que los politicos no son hijos nuestros

Οι πόρνες επιμένουν ότι οι πολιτικοί δεν είναι τα παιδιά μας