5.5.12

Αρης Αλεξάνδρου ποιήματα 1941-1971

Όπως αργεί τ ατσάλι να γίνει κοφτερό και χρήσιμο
μαχαίρι
έτσι αργούν κ οι λέξεις ν ακονιστούν σε λόγο.
Στο μεταξύ
όσο δουλέυεις στον τροχό
πρόσεχε μην παρασυρθείς
μην ξιππαστείς
απ τη λαμπρή αλληλουχία των σπινθήρων.
 Σκοπός σου εσένα το μαχαίρι.

Αρης Αλεξάνδρου
ποιήματα 1941-1971