3.5.12

ένα χρόνο χωρίς το βλέμμα από τον καλό μας άνθρωπο

η αγωνία κρατάει πολύ και κάνει πολύ θόρυβο...
Η Ελλάδα πεθαίνει...

Πεθαίνουμε σαν λαός...

Κάναμε τον κύκλο μας...

Πόσες χιλιάδες χρόνια, ανάμεσα σε σπασμένες πέτρες, και αγάλματα...

και πεθαίνουμε...

Άλλά αν είναι να πεθάνει η ελλάδα, να πεθάνει γρήγορα, γιατί η αγωνία κρατάει πολύ και κάνει πολύ θόρυβο..."

Θανάσης Βέγγος

Το βλέμμα του Οδυσσέα