8.5.12

Σταυροί - βουλευτές, ΝΔ, Β΄ Πειραιά, Μάιος 2012

Αποτελέσματα σταυροδοσίας εκλογων Μάιος 2012 για τη "ΝΔ"
στη Β΄Πειραια σύμφωνα με το ΥΠΕΣ την 9/5/12 στις 00:01

1.ΤΡΑΓΑΚΗΣ Ιωάννης...................................6.475
---------------------------------------------------------
2.ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ Αναστάσιος.............................5.553
3.ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ Φαήλος (Γαρουφαήλ).........3.886
4.ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Αναστάσιος...................3.292
5.ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ Δρακούλης (Κούλης)...........3.228
6.ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ Ευγενία.....................3.178
7.ΒΟΪΔΟΝΙΚΟΛΑ Παναγιώτα.......................1.687
8.ΔΡΑΚΑΤΟΣ Χριστόφορος.........................1.240
9.ΣΑΜΙΩΤΟΥ Αννα......................................1.023
10.ΚΡΙΤΣΙΔΗΜΑ Ελένη..................................897
11.ΚΑΝΝΕΛΑΚΗΣ Γιώρος.............................717

Από τη "ΝΔ" στη Β΄ Πειραιά εκλέγεται ο ΤΡΑΓΑΚΗΣ Ιωάννης.