16.5.12

ΚΥΝΗΓΟΙ ΚΕΦΑΛΩΝ...

Είναι δείγμα δημοκρατίας η φασισμού η επικήρυξη ανθρώπων με χρηματικό ποσό στις κολώνες της Β΄ Πειραιά;

Τα χιλιάρικα που μπορεί να δωθούν είναι  χρήμα από καρτικές επιδοτήσεις του ΠΕΣΥΔΑΠ ή κάποιαιδιωτική χορηγία;