8.5.12

Σταυροί - βουλευτές, ΚΚΕ, Β΄ Πειραιά, Μάιος 2012

Αποτελέσματα σταυροδοσίας εκλογων Μάιος 2012 για το
"ΚΚΕ" στη Β΄Πειραια σύμφωνα με το ΥΠΕΣ την 9/5/12 στις 00:01
 
1.ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ Διαμάντω.........................11.084
 ---------------------------------------------------------
2.ΚΡΟΚΟΥ Αικατερίνη (Κάτια).....................7.001
3.ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Αθανάσιος......................4.954
4.ΠΑΤΙΔΗΣ Ηλίας........................................4.008
5. ΖΥΜΑΡΗ Αθηνά......................................3.332
6.ΠΟΖΑΤΖΙΔΟΥ Πναδώρα..........................3.160
7.ΠΟΥΛΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Σωτήριος..................2.726
8.ΜΠΑΤΖΑΚΗ Αννα...................................2.446
9.ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ Γεώργιος...........................2.350
10.ΞΟΥΡΑΦΗΣ Νικόλαος............................2.214
11.ΚΑΡΑΝΤΟΥΣΑΣ Μανώλης.....................1.855

Από το "ΚΚΕ" στη Β΄ Πειραιά εκλέγεται η ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ Διαμάντω.