23.5.12

την ιστορία δεν την γράφουν μόνο οι ήρωες αλλά και τα καθάρματα...