9.1.15

Χρυσή Αυγή, Υποψήφιοι Βουλευτές Β΄ Πειραιά 2015

 Χρυσή Αυγή, Υποψήφιοι Βουλευτές Β΄ Πειραιά 2015
Λαγός Ιωάννης Βουλευτής
Παπαδημητρίου Μιχαήλ 
Παπαδόπουλος Αναστάσιος 
Παπά Παναγιώτα  
Σαλούφας Νεκτάριος
Σμπούκη Μαργαρίτα
Τσέπολας Ιωάννης  
Χαδιάρη Πασχαλία 

Χρυσή Αυγή, Υποψήφιοι Βουλευτές Β΄ Πειραιά 2015

με κλικ εδώ όλοι οι υποψήφιοι Βουλευτές στη Β΄ Πειραιά

με κλικ εδώ, μάθε που ψηφίζεις στις Εθνικές Εκλογές 2015