24.1.15

Πάρτε ΣΒΑΡΑ τα βουνά τις κορφές,
νησιά και πόλεις τα χωριά,
γιοφύρια και αλονήστε τα ΒΡΕ!!!