24.1.15

Απίστευτο!!! Τι συμβαίνει με το ΠΟΤΑΜΙ;

Η με κρατικό χρήμα ΜΚΟ Αρχιπέλαγος μετέτρεψε εκ των υστέρων εκδήλωση για την προσατσία των ψαριών στην Νοτιανατολική Λακωνία σε προεκλογική εκδήλωση για "Το Ποτάμι" του Θεοδωράκη...

Εκδήλωση του Αρχιπέλαγος....
H χρηματοδοτούμενη MKO "Αρχιπέλαγος" μπορεί να αποτελεί και θυγατρική στο πολιτικό κόμμα "Ποτάμι";;; 

Τι συμβαίνει με "Το Ποτάμι", την ΜΚΟ "Αρχιπέλαγος" και τα πλοία των εφοπλιστών που καταστρέφουν το θαλάσσιο πλούτο μας δωρεάν; Ποιός έιναι ποιός, εδώ;;
ίδια μέρα, ίδιος τόπος, ίδιες φωτογραφίες. ΠΟΤΑΜΙ....