24.1.15

Τα αφεντικά είναι 30 οικογένειες...

Social Waste - 2011 (Στο cabaret "La belle Grèce")
Official Website: http://www.socialwaste.org
Facebook : https://www.fb.com/Social.Waste.Official
witter: http://www.twitter.com/infosocialwaste
Download Album (MP3): http://socialwaste.org/mp3fullabum256...
Download Album (Flac): http://socialwaste.org/flacfullabum