19.1.15

ΚΟΜΜΑ ΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ SOS

  
 Το κόμμα αγραμμάτων εδρεύει κι έχει τα γραφεία του στον Κορυδαλλό...

Ακολουθεί η διακήρυξή του...