10.2.19

Όταν ο Δήμος Κορυδαλλού κατήγγειλε τους ανθρώπους της νύχτας και ο Δήμαρχος δεν καταλάβαινε από απειλές...

Ήτανε 2014, ο πρώην Αντιδήμαρχος που αναφέρεται ήταν τότε αντίπαλος, υποψήφιος Δήμαρχος, τώρα έκανε πάλι "προγραμματική συμφωνία" με την παράταξη του Δήμαρχου, είναι πάλι έτοιμος για Αντιδήμαρχος, μπορεί να ναι και διάδοχος. Όμως δυο καλοί παραταξιάρχες τα ξεπερνούν αυτά, για το καλό της πόλης.