16.2.19

Επέκταση μετρό προς Πειραιά, αντίστροφος χρόνος για την παράδοση του έργου.