2.2.10

Δύο δέντρα φυλακίστηκαν στον Κορυδαλλό

Τα δύο δέντρα αρχικά κατακρεουργήθηκαν με την δικαιολογία «καλώδια της ΔΕΗ».
Τα δύο αυτά δένρα ξεριζώθηκαν με την δικαιολογία «αγωγός ΕΥΔΑΠ».
Τα δύο δεντρα μετά την οργή του κόσμου ξανα φυτεύτηκαν αλλά όχι εκεί που ήταν αλλά ακριβώς κάτω από τα καλώδια της ΔΕΗ ώστε να μην είναι πια δικαιογία σε λίγο καιρό αλλά αλήθεια τα καλώδια της ΔΕΗ και το κόψιμο τους εύκολο...

Φυλάκιστικαν λοιπόν τα ενοχλητικά δέντρα (αν τολμίσου ας μεγαλώσουν...) στον Κορυδαλλό για παραδειγματισμό μέσα από το κλασσικό ατέρμονο παιχνίδι ΟΤΑ και ΔΕΚΟ...

Κι εμείς φυλακίσαμε τις εικόνες για παραδειγματισμό του τι επικρατεί και πως στον Κορυδαλλό και την χώρα...