10.2.10

πόσα καφάσια περισσότερα θα χωρούν στο πεζοδρόμιο μόλις κοπεί το συγκεκριμένο πεύκο;

Αποφαση της 03/02/2010 Δημοτικού Συμβουλίο Κορυδαλλού: το πεύκο της φωτογραφίας (γωνία Επαμεινώδα και Μιλτιάδου) να κοπεί...Όπως είναι ξεκάθαρο, το υγιές πέυκο, εμποδίζει την πλήρη κατάλησψη του πεζοδρομίου από καφάσια...Και το ερώτημα: πόσα πιο πολλά καφάσια θα χωρούν στο πεζοδρόμιο μόλις κοπεί το πεύκο; αν φυσικά δωθεί τέτοια άδεια ποτέ από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχίας Πειραιά;

Για τα πεύκα που έκοψε ο Δήμος Κορυδαλλού, υπήρξε τέτοια άδεια ή τα έκοψε παράνομα;