19.2.10

Ανθρωποι ζούνε σε σπηλιές στον Κορυδαλλό...

Απόσπαμα από τον Θούριο του Ρήγα.

Ως πότε παλικάρια, θα ζούμε στα στενά,
μονάχοι σα λιοντάρια, στις ράχες στα βουνά;
Σπηλιές να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά,
να φεύγωμ' απ' τον κόσμον, για την πικρή σκλαβιά;