9.2.10

κύριε Δήμαρχε The Game Must Go On

Εσύ, κύριε Δήμαρχε τι έχεις να πεις στα παιδιά μας, του Κορυδαλλού, σχετικά με το Αθλητικό Κέντρο Κορυδαλλού στα πρώην λατομεία;