11.2.10

"ΛΙΒΑΝΟΣ" (LEBANON)


"ΛΙΒΑΝΟΣ" (LEBANON)
του Σαμουέλ Μαόζ
στον Κορυδαλλό Σινέ Παράδεισος
Πέμπτη 11 έως Κυριακή 14 Φλεβάρη
προβολές 20:15 και 22:15