20.7.10

Τσιφλίκι των δημάρχων

Ως εργαλείο προσωπικής προβολής των δημάρχων φαίνεται πως χρησιμοποιούνται οι επίσημες ιστοσελίδες των δήμων. Μια περιήγηση σε αυτές καταδεικνύει ότι σε σημαντικό βαθμό αντιμετωπίζονται ως προσωπικό τσιφλίκι του κάθε δημοτικού άρχοντα.

Διαβάστε από την ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑ στην Ελευθεροτυπία όλο το άρθρο:Τσιφλίκι των δημάρχων οι δημοτικές ιστοσελίδες.